sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

Opintojakso 2 - tehtävä 1


 Sähköisen liiketoiminen kytkeminen yrityksen visioon

Capgeminin selvityksessä ”The Digital Advantage – How digital leaders outperform their peers in every industry” tuodaan esille neljä eri kypsyysastetta yrityksen digitaalisessa toiminnassa.

Digitaaliset aloittelijat ovat sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole tietoisia digitaalisista mahdollisuuksista tai eivät edistä asiaa suunnitelmallisesti.

Digitaaliset muodin perässä kulkijat ottavat erilaisia digitaalisia työkaluja aktiivisesti käyttöönsä, mutta eivät tee sitä kovin suunnitelmallisesti. Yritys saattaa kuvitella olevansa tehokas digitaalisten työkalujen hyödyntäjä, mutta käytännössä tuhlaa resursseja.

Digitaaliset konservatiivit tekevät tarkkoja suunnitelmia ja haluavat käyttää resurssinsa tehokkaasti ja turvallisesti. Tästä voi seurata kuitenkin hyvien mahdollisuuksien menettäminen.

Digirati, eli digitaalisen maailman hyvin hallitsevilla on selkeä visio, hyvä johtaminen ja kyky hyödyntää uusinta teknologiaa.

Luonnollisesti yrityksen pitäisi olla viimeisessä ryhmässä, eli siinä ryhmässä joka ymmärtää digitaalisen maailmaan mahdollisuudet sekä johtaa tätä jatkuvaa muutosta tehokkaasti. Sähköisen liiketoiminnan strateginen suunnittelu vaatii siis tietämystä (koko ajan muuttuvista) mahdollisuuksista sekä tehokasta johtamista, jotta näistä mahdollisuuksista saadaan kilpailuetua suhteessa muihin. Miten sitten yrityksen visio, eli liiketoiminnalliset tavoitteet liittyvät tähän? Itse teknologia ei saa koskaan olla itseisarvo, vaan työkalu visioon pääsemiseksi - samalla tavalla kuin henkilöstöpolitiikka tai tehokas tutkimus.

Eli vastaus kysymykseen, mikä merkitys yrityksen visiolla on sähköisen liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa, on että visio on visio ja sähköisen liiketoiminnan strategia on yksi työkalu visioon pääsemiseksi.

E-strategia ja e-strategian sisältö

Jotta yritys olisi tässä digirati kategoriassa, tarvitaan e-strategia. Strategia on työkalu joka kertoo sen polun jota noudattamalla päästään haluttuun lopputulokseen – tässä tapauksessa digitaalisten mahdollisuuksien maksimaaliseen hyödyntämiseen ja siten maksimaalisen tehokkuuden ja kilpailuedun saavuttamiseen.

Samainen Capgeminin selvitys listaa neljä oleellista käytäntöä, joiden avulla haluttuun e-strategian lopputulokseen päästään.

1.       Vision muokkaus
Yrityksen tulee ymmärtää mitä se tekee. Ranskan Keltaiset Sivut tekivät ennen paksua kirjaa – nykyään se yhdistää pieniä yrityksiä ja asiakkaita. Eli fokus välineestä (kirja) siirrettiin välineen tuomaan lisä-arvoon (yritysten ja asiakkaiden yhdistäminen).
 
2.       Sähköisen liiketoiminnan johtaminen
Yrityksellä pitää olla selkeä sähköisen liiketoiminnan johtaminen ja vastuutaho.

3.       Osallistaminen
Kaikkien yrityksessä pitää ymmärtää visio ja olla sen takana. Muutos ja uusien sähköisten toimintatapojen käyttöönotto voi olla haasteellista jos henkilöstö ei ymmärrä miksi näin toimitaan.

4.       Digitaalisuuden ja liiketoiminnan yhteys
Nämä kaksi asiaa pitää toimia saumattomasti yhteen. Kuten todettu – digitaalisuus ei ole irrallinen kokonaisuus vaan työkalu liiketoiminnan tavoitteisiin pääsemiseksi.

Summa summarum

E-strategian tulee siis vähintäänkin sisältää seuraavat asiat:

-          Visio – mitä yritys tekee ja mihin se haluaa päästä
-          Vastuutahot ja tehokkaan johtamisen
-          Kaikkien toimijoiden osallistamisen
-          Selkeän kytkennän liiketoimintaan

Strategiassahan on perinteisesti:

-          Nykytila (esim SWOT analyysia hyödyntäen)
-          Tavoite
-          Toimenpiteet
-          Mittarit
-          Seuraavat askeleet

Digitaalinen maailma muuttuu jatkuvasti ja sen takia kovin staattinen strategia ei ole oikea tie – siksi strategiaa tehdessä tulisi hyödyntää Capgeminin selvityksessä esille nostettuja seikkoja. Sähköinen liiketoiminta ei ole irrallinen osa yrityksen ”oikeasta” strategiasta, vaan kaikessa mukana oleva, vähän niin kuin henkilöstö.

Loppukaneetti

Jos nyt vielä loppuun oma pohdinta. E-strategia sanana viittaa siihen, että digitaalisuus ja sähköinen liiketoiminta vaativat oman strategian. Eli siinä nimenomaan irrotetaan ”E” yrityksen ”oikeasta” strategista. Näkisin, että digitaalisuus on täysin oleellinen osa minkä tahansa yrityksen liiketoimintaa. Noinkohan nyt kaksi-vuotias diginatiivi poikani miettii e-strategiaa irrallisena osana yrityksen liiketoiminnasta kasvettuaan isoksi? Se on vähän kuin rakennusfirma tekisi irrallisen työkalustrategian.
 
Kommentit ovat toki tervetulleita!

1 kommentti:

  1. Hyvä e-strategia ottaa kantaa ja linjaa yrityksen kaikkiin muihin strategisiin linjauksiin. prosessit, henkilöstö, talous, tietotekniikka). E-strategia ja markkinointistrategia ovat vahvasti kytkettynä toisiinsa eikä niitä voi käsitellä irrallisena. Yksi e-strategian merkittävimmistä osa-aluiesta on myös osaamisen varmistaminen ja päätös siitä mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan.

    e-strategia määrittää siis viitekehyksen miten ja millä tavoin sekä missä sidosryhmäverkostossa yritys tekee sähköisestä liiketoiminnasta liiketoiminnassaan menestystekijän, linjaa suunnitelmien sisällöt myyntiin, markkinointiin ja tietoteknisiin hankinoihin sekä henkilöstön osaamisen nostamiseen.

    VastaaPoista

Google Analytics Alternative