sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

Opintojakso 2 - tehtävä 3

Hei rakkaat lukijani

Ihan ensi alkuun pahoittelen tämänkertaisen blogipostaukseni pituutta. Se on pitkä, mutta tästä saa syyttää opettajaa – näitä asioita kun ei voi köykäisesti käsitelläJ

Valmismatkalaki

Yritys joka paketoi matkoja – eli yhdistää majoituksen, kuljetuksen tai muun palvelun kuten ohjelmapalvelun, kuuluu valmismatkalain piiriin. Matkan tulee kestää yli vuorokauden tai sisältää yöpyminen. Näin ollen päiväretki ei ole valmismatkalain piirissä. Myöskään satunnainen matkan paketointi ei kuulu lain piiriin. Kyseisen yrityksen pitää rekisteröityä valmismatkaliikkeen harjoittajaksi kuluttajavirastoon. Myös yritys joka välittää paketoituja matkoja kuuluu valmismatkalain piiriin.

Yksi keskeisimpiä asioita laissa on vakuus. Matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyytensä varalta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sen hyväksymä vakuus sen varalta, että esim. asiakkaalle pitää järjestää uusi lento, majoitus tai palauttaa rahaa.

Valmismatkalakiin kuuluu mm. seuraavanlaisia asioita
  • Markkinoinnin paikkansapitävyys
  • Matkan peruuntuminen ja hinnanmuutokset
  • Matkustajan oikeus peruuttaa matka
  • Matkanjärjestäjän avustamisvelvollisuus esim. sairastapauksen yhteydessä
  • Vahingonkorvaus
Ja nyt kaikki tytöt ja pojat; tarkkana kuin porkkana! Toisin kuin nopeasti googlettelemalla saattaisi asiasta saada käsityksen, dynaaminen paketointi ei kuulu valmismatkalain piiriin:

”Edellä 1 momentissa tarkoitettua yhdistelmää pidetään etukäteen järjestettynä, jos elinkeinonharjoittaja suunnittelee ja kokoaa yhdistelmän ennen sopimuksen tekemistä tai sopimusta tehtäessä joko omasta aloitteestaan taikka matkustajan tai matkustajaryhmän aloitteesta heidän toivomustensa mukaisesti. Yhdistelmää ei pidetä etukäteen järjestettynä, jos matkustaja tai matkustajaryhmä itse suunnittelee ja kokoaa yhdistelmän erikseen saatavilla olevista osista. Tällaista yhdistelmää ei pidetä valmismatkana, vaikka yhdistelmän kokoamisessa käytetään hyväksi elinkeinonharjoittajan esittelemiä vaihtoehtoja tai tarjoamia varausjärjestelmiä.”Ote valmismatkalaista

Kuluttajasuojalaki

Tässä suora lainaus Laki24 sivuilta: Kuluttajansuojalaki on keskeinen tavallista ihmistä koskeva laki. Kuluttajansuoja tulee usein esille esim. koti- ja postimyynnin tilanteissa. Se käsittää kuitenkin kaiken kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen kaupankäynnin. Kuluttajaoikeus pitää sisällään siten mm. kiinteistönvälityksen, kuluttajan kaupan, kulutusluotot, tuoteturvallisuuden, taloelementtien kaupat ja valmismatkat.”

Laki on pitkä kuin nälkävuosi, mutta perusasiat pitää olla yrittäjällä tiedossa. Laki on lähtökohtaisesti ja nimensä mukaisesti kuluttajan suojaksi. Laki näkeekin kuluttajan heikompana osapuolena yrittäjään nähden.  Näin ollen yrittäjällä on useimmissa tapauksissa velvollisuus toimia tietyllä tavalla ja riitatapauksissa todistamistaakka on yrittäjällä. Laki mm. säätelee sopimusehtoja niin, että vaikka yrittäjä ja asiakas olisivat tehneet sopimuksen, eivät lain vastaiset sopimusehdot ole päteviä. Hmm… Tämä nyt kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Tätä kuitenkin tarkoittaa kuluttajansuojalain pakottavuus, eli kuluttajansuojalaki on pakottava lain säännös.

Tietosuoja verkkokaupassa

Kuningas Wikipedia määrittelee tietosuojan: "Tietosuoja on ihmisten yksityisyyden kunnioittamista ja suojelemista oikeudellisia säännöksiä noudattavien periaattein ja toimintakäytännöin."

Henkilötietolaissa on määritelty henkilön oikeudet liittyen tietosuojaan. Nämä oikeudet ovat:

- tiedonsaantioikeus, eli oikeus saada tietää mitä tietoja verkkokauppa kerää, kuka tietoja käsittelee, mitä varten ja miten tiedot on suojattu.
- tarkastusoikeus, eli oikeus saada tietää mitä tietoja verkkokauppa on henkilöstä kerännyt
- oikeus saada tiedot korjatuksi, eli oikeus saada korjata rekisterissä olevat virheelliset tiedot
- kielto-oikeus, eli oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointiin, etämyyntiin, suoramainontaan sekä tutkimuksiin

Kaikki tiedot tietosuojasta tulee löytyä verkkokaupan rekisteriselosteesta. Sivuilla pitää olla myös tieto evästeiden käytöstä, jotka ovat verkkokaupan toiminnan kannalta usein välttämättömiä.

Tässäpä vielä ote henkilötietolaista (32 § ): ” Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta”

Tässä vielä oiva tietosuojan ja tietoturvan ”tee se itse” tarkistuslista.

Etämyyntisäännökset

Ote Kuluttajaviraston sivuilta:

”Etämyynti on kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Kauppa ja sitä edeltävä markkinointi tapahtuu kokonaan sähköpostilla, puhelimella tai muilla viestintävälineillä. Tyypillistä etämyyntiä ovat puhelinmyynti, postimyynti ja verkkokauppa.

Etämyynnissä on poikkeussääntöjä normaaliin kaupankäyntiin nähden, esimerkiksi valtaosaa tuotteista koskee kaupan peruuttamisoikeus. Kaikilla etämyyntituotteilla ei ole peruutusoikeutta ja peruutusoikeus vaihtelee maittain, joten sopimusehdot kannattaa aina lukea tarkkaan."

Näitä säännöksiä ovat:

-          kuluttajan oikeus saada vahvistus tehdystä tilauksesta
-          Toimituksenviivästymiseen liittyvät säännökset ja kuluttajan oikeudet
-          Peruuttamisoikeus (johon sisältyy myös esim. majoitukseen ja vapaa-ajan palveluihin liittyviä ehtoja)
-          Peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvät käytännöt

Muotovapaus

Nettilaki –sivuston mukaan muotovapaus on seuraavaa: ”Suomessa vallitsee pääsääntöisesti muotovapaus sopimusten osalta. Tämä tarkoittaa, että sopimukset ovat sitovia riippumatta siitä, onko ne tehty kirjallisesti vai suullisesti.”

Kun etämyyntiä tehdessä ei voida tehdä kirjallista sopimusta allekirjoituksineen, sovelletaan tätä edellä mainittua muotovapautta.

”Oikeustoimilain mukaisesti sopimus katsotaan syntyneeksi, kun sopimuksen tekemistä koskevaan tarjoukseen on saatu hyväksyvä vastaus. Tehdyn tarjouksen tulee olla täsmällinen ja yksilöity, jonka vastaanottaja voi yksiselitteisesti hyväksyä tai hylätä.” (elearn)

Sähköisessä maailmassa jää helposti todennettava jälki sopimuksesta – sähköposti, maksettu kauppasumma tai klikki varauslomakkeessa. Näin ollen sopimus on helpohkoa todentaa, mikäli sopimuksesta syntyy ristiriitatilanne asiakkaan ja toimittajan välillä.

Lähteet:
Valmismatkalaki Finlex
Muotovapaus Nettilaki
Etämyynti Kuluttajavirasto

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Analytics Alternative